Standard kvality | Finanční skupina AXA

Kvalita prodeje produktů pojištění je pro nás jednou ze strategických priorit. Již od roku 2012 zavádíme do našich procesů řadu opatření, které zvyšují kvalitu prodeje produktů pojištění. V současnosti je kvalita prodeje životního pojištění, z pohledu klienta, horkým tématem a myslíme si, že by v této oblasti mělo dojít k velkým změnám.

Jsme globální společnost, a proto máme možnost vidět rozdíly v kvalitě prodeje produktů pojištění mezi lokálními a vyspělými trhy. Naše rozhodnutí jít cestou kvality je motivováno především naším přesvědčením, že toto je jediná možná cesta pro budoucnost pojišťovnictví.

Abychom zajistili nezávislost pohledu a zachovali zájmy klienta v centru dění, rozhodli jsme se na tvorbě standardu kvality spolupracovat se společností Deloitte*. Na základě přehledu současného stavu a nejlepších příkladů ze slovenského, českého, německého, britského a francouzského pojistného trhu, jsme postavili standard kvality pojištění. Vzniklý standard není vytvořen pro naše potřeby, ale zohledňuje očekávané potřeby klienta tak, aby se zvýšila celková přidaná hodnota, kterou klient od pojišťovny za své peníze dostává.

Zároveň jsme v kontaktu s regulátory trhu a s asociacemi pojišťoven, od kterých máme pozitivní reakce na naši iniciativu k vytvoření standardu kvality v pojišťovnictví. O důležitosti standardu kvality v pojišťovnictví jsme přesvědčeni, a proto neustále hledáme cesty jak ho zlepšovat. Na dokončení vytvořeného standardu chceme spolupracovat také s ostaními společnostmi, které o něj projeví zájem.

 

*„Deloitte“ je značka, pod kterou působí a spolupracují desítky tisíc prvotřídních odborníků v nezávislých společnostech po celém světě při poskytování služeb oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik a daní nejrůznějším klientům. Ne všechny členské firmy společnosti Deloitte poskytují všechny služby.
Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou. Každá členská firma poskytuje služby v určitém regionu a řídí se zákony a pravidly pro odborné služby platnými v příslušné zemi nebo zemích, kde působí. V některých případech služby související s auditem klientů nemusí být podle pravidel a nařízení veřejného účtování dostupné.
Společnost DTTL služby klientům neposkytuje. Společnost DTTL a členské firmy společnosti DTTL jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty, které nemohou ukládat povinnosti ostatním subjektům. Společnost DTTL a každá členská společnost DTTL odpovídá pouze za své vlastní jednání a opomenutí a neodpovídá za ostatní subjekty. Každá členská firma působí pod názvem „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, nebo pod jiným podobným názvem. Každá členská firma společnosti DTTL má jinou strukturu v souladu s právními normami a předpisy, běžnou praxí a jinými faktory dané země a může zajistit poskytování odborných služeb ve svém regionu prostřednictvím dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných subjektů.


 

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com