Spotřebitelský spor | Skupina AXA

Jak postupovat při vzniku spotřebitelského sporu mezi pojistníkem a pojistitelem

V případě, že dojde mezi pojistníkem a pojistitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může pojistník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k finančnímu arbitrovi České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz. Pokud pojistník uzavřel pojistnou smlouvu on-line, může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na drese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com