AXA Management Services s.r.o. | Skupina AXA

AXA Management Services s.r.o.

Předmětem podnikání naší společnosti je zejména zprostředkovatelská činnost, a to v oblasti:

  • smluv penzijního připojištění
  • pojišťovnictví
  • stavebního spoření
  • vydávání platebních karet

Poskytujeme rovněž poradenské služby, a to v oblasti stavebního spoření, software a poradenství v oblasti hardware a software.

Podnikáme také v oblasti zpracování dat, služby databank, správy sítí, činnostech podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, v oblasti služeb administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy, reklamní činnosti a marketingu.

O společnosti

Svoji činnost jsme na českém trhu zahájili v roce 1998 jako společnost pod obchodním názvem WASS YT s.r.o.

V roce 1999 byla společnost přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o, posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. a nakonec na AXA Česká republika s.r.o. Od 16.10.2017 je novým názvem společnosti AXA Management Services s.r.o.

Společnost AXA Management Services s.r.o., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000, IČO: 25672703, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností AXA S.A., společností založenou podle práva Francie, se sídlem 21 Av. Matignon, F 75008 Paříž, Francie, identifikační číslo 632050316.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam poboček >

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com