AXA penzijní společnost a. s. | Skupina AXA

AXA penzijní společnost a. s.

Svým klientům nabízíme kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Díky tomu můžete naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

Z naší komplexní nabídky si můžete vybrat:

  • Starobní penzi
  • Invalidní penzi
  • Pozůstalostní penzi
  • Výsluhovou penzi
  • Jednorázové vyrovnání
  • Odbytné

Více o penzijním připojištění >

O společnosti

V roce 2015 obsadila pátou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což představuje podíl 11,3 % na trhu transformovaných fondů a 4,9 % na trhu účastnických fondů.
V roce 2015 společnost jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) vykázala hospodářský výsledek ve výši 379 mil.
Celkový počet klientů k 31. 12. 2015 dosahoval 372 tisíc.

Naše dominantní postavení v sektoru penzijního připojištění je pro nás závazkem vůči obchodním partnerům i klientům.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png