AXA penzijní společnost a. s. | Skupina AXA

AXA penzijní společnost a. s.

Svým klientům nabízíme kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Díky tomu můžete naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

Z naší komplexní nabídky si můžete vybrat:

  • Starobní penzi
  • Invalidní penzi
  • Pozůstalostní penzi
  • Výsluhovou penzi
  • Jednorázové vyrovnání
  • Odbytné

Více o penzijním připojištění >

O společnosti

AXA penzijní společnost a.s. v roce 2019 obsadila šestou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což představuje podíl 10,5 % na trhu transformovaných fondů a 4,4 % na trhu účastnických fondů.

V roce 2019 společnost jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) vykázala hospodářský výsledek ve výši 781 mil. Kč.

Celkový počet klientů k 31. 12. 2019 dosahoval 309 tisíc.

Společnost AXA penzijní společnost a.s., se sídlem Úzká 488/8, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 61859818, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného UNIQA Österreich Versicherungen AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 63197 m.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com