AXA penzijní společnost a. s. | Skupina AXA

AXA penzijní společnost a. s.

Svým klientům nabízíme kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Díky tomu můžete naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

Z naší komplexní nabídky si můžete vybrat:

  • Starobní penzi
  • Invalidní penzi
  • Pozůstalostní penzi
  • Výsluhovou penzi
  • Jednorázové vyrovnání
  • Odbytné

Více o penzijním připojištění >

O společnosti

AXA penzijní společnost a.s. v roce 2017 obsadila šestou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což představuje podíl 10,8 % na trhu transformovaných fondů a 4,8 % na trhu účastnických fondů.

V roce 2017 společnost jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) vykázala hospodářský výsledek ve výši 398 mil. Kč.

Celkový počet klientů k 31. 12. 2017 dosahoval 337 tisíc.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com