Přeměna a souvisejíci změna časti názvu fondu AXA Selection Global Selection - Oznámení

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ke dni 3.4.2018 mění fond AXA Selection Global Equity (dále jen „fond“) svůj charakter ze speciálního fondu (podle českého práva) na standardní fond. Standardní fond splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (tzv. UCITS), upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování a změny jeho statutu podléhají schválení České národní banky. Tato změna tedy přináší klientům větší právní ochranu a standardizovaný rámec obhospodařování jejich majetku v tomto fondu v souladu s právem Evropské unie.

V této souvislosti se také mění oficiální název fondu z AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. na AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

Přeměna Fondu ze speciálního fondu na standardní fond a související úprava statutu Fondu nemají žádný dopad na poplatkovou strategii, maximální, ani aktuální výši poplatků, ani na minimální výše investic a odkupů u stávajících podílníků. Aktuální výše poplatků podle sazebníku, na který je statutem Fondu odkazováno, zůstává pro podílníky Fondu stejná.

V rámci investiční strategie došlo k úpravě limitů podle právní úpravy standardních fondů a odstranění již nevyužívané výjimky, kdy fond mohl investovat až 35 % hodnoty svého majetku do akcií fondu AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR. Úplné nové znění statutu fondu po přeměně na standardní fond je dostupné zde: https://www.axainvestice.cz/investicni-fondy/dynamicke-fondy/axa-selection-global-equity/obsah/popis/

AXA investiční společnost a.s.Stáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png