Postup při hlášení pojistné události povodeň – záplava produkt Domov CZ

1. Nahlášení pojistné události povodeň - záplava můžete provést několika způsoby:

 • Nejrychlejší je telefonické oznámení na AXA linku +420 292 292 292, volba č. 5 – likvidace pojistných událostí. Budete spojeni s operátorem, kterému sdělíte:
  • číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi
  • pojistný produkt, z kterého škodu uplatňujete (Stavba, Domácnost)
  • telefonický kontakt na Vás
  • další informace (kdy škoda nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil, zachraňovací náklady apod.)
 • Nahlášení pojistné události vyplněním formuláře „Oznámení škodné události z pojištění majetku“ nacházející se na stránkách www.axa.cz, sekce Dokumenty ke stažení – Pojištění bydlení (www.axa.cz/pojisteni-bydleni/#Dokumenty-ke-stazeni)
 • Osobně na kontaktním místě AXA

2. Neprodleně budete kontaktováni mobilním technikem.

3. Písemně vám bude doručen vyzývací dopis k doložení potřebných dokladů k likvidaci.


Další doporučení:

 • Pořizujte počáteční i průběžnou fotodokumentaci
 • Vytvořte si seznam poškozených věcí a shromážděte potřebné doklady a dokumenty k nim (záruční listy, faktury apod.). Pokud to bude možné poškozené věci nelikvidujte
 • Pokuste se minimalizovat vznik dalších škod

Využijte Asistenční služby pro pomoc při odstraňování škod vzniklých povodní, kterou vám AXA poskytuje zdarma - AXA linka +420 292 292 292.

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png