Oznámení o změně benchmarků fondů

AXA CZK KONTO
AXA CEE DLUHOPISOVÝ FOND
AXA CEE AKCIOVÝ FOND

AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7462 (dále jen „společnost“) oznamuje podílníkům, že s účinností od 1.3.2017 došlo se souhlasem ČNB u níže uvedených fondů ke změně benchmarků, respektive zrušení benchmarku, následujícím způsobem:

AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

Původní benchmark PRIBID 6M byl zrušen bez náhrady

1. Benchmark PRIBID 6M nadále není možné používat z důvodu faktického zrušení sazby PRIBID 6M
2. Vývoj vyhlašovaných sazeb se dlouhodobě rozcházel s vývojem cenných papírů nakupovaných do portfolia fondu a srovnávací benchmark tedy postrádal smysl

AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

V původním benchmarku byl nahrazen 10% podíl PRIBID 6M stejným podílem CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je vážený průměr úrokových sazeb všech nezajištěných O/N depozit uložených referenčními bankami na mezibankovním trhu (zdroj: www.cnb.cz).

Odůvodnění:
Benchmark PRIBID 6M nadále není možné používat z důvodu jeho faktického zrušení

AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

V původním benchmarku byl nahrazen 5% podíl PRIBID 6M stejným podílem CZEONIA a 25% SDX stejným podílem nového dluhopisového indexu slovenských veřejných dluhopisů: GBLGSLLC (Credit Suisse Government Bond Slovakia Index)

Odůvodnění:
1. Benchmark PRIBID 6M nadále není možné používat z důvodu jeho faktického zrušení
2. Původně používaný index SDX vykazoval po sledované období nekorektní ceny vlivem netržního oceňování, index Credit Suisse je tržně oceňovaným indexem sledujícím vývoj slovenských veřejných dluhopisů a je tedy odpovídající náhradou pro index SDX.

Představenstvo společnostiStáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png