Oznámení o ukončení pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů

AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7462 (dále jen „společnost“) oznamuje podílníkům, že představenstvo společnosti rozhodlo dne 23. 5. 2018, že v předstihu ukončuje pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů (dále jen „pozastavení“), ke kterému došlo v souvislosti s výměnou systému pro vedení evidence cenných papírů podílníků a zpracování vydávání a odkupování cenných papírů.

Společnost obnovuje vydávání a odkupování podílových listů s účinností ke dni 22. 5. 2018.

Žádosti klientů o vydání či odkup podílových listů podané během pozastavení (v době od 4.5.2018 do 21.5.2018 včetně) budu vypořádány bez zbytečného odkladu za hodnotu platnou ke dni 3. 5. 2018.

Žádosti přijaté v úterý 22. 5. 2018 budou vypořádány za aktuální hodnotu platnou k tomuto dni, vyhlášenou v souladu se statutem fondu ve čtvrtek 24. 5. 2018 (T+2). Žádosti přijaté 23. 5. 2018 budou vypořádány za aktuální hodnotu platnou k tomuto dni vyhlášenou dne 25. 5. 2018, stejně tak následující dny bude již vydávání a odkupování podílových listů probíhat v běžném režimu v souladu se statuty jednotlivých fondů.

 

Obnovení vydávání a odkupování se týká následujících podílových fondů:

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Představenstvo společnostiStáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

Aplikace AXA Drive  

 • googlePlay.png
 • appStore.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com