Komentář k podílovým fondům: CZK konto a EUR konto

V souvislosti s pandemií koronaviru došlo na trzích k výraznému nárůstu averze k riziku, což se i v segmentu krátkodobých dluhopisů projevilo rozšířením rizikových přirážek neboli kreditních spreadů a souvisejícím poklesem cen dluhopisů. Značná nejistota ohledně dalšího vývoje, zejména hloubky a délky trvání karanténních opatření a jejich dopadů do reálné ekonomiky, zasáhla postupně téměř všechny sektory.

My jsme z důvodu omezení volatility fondů přistoupili k odprodeji expozice na krátkodobé high yield a emerging markets dluhopisy, které prostřednictvím diverzifikovaných a dlouhodobě úspěšných fondů tvořily u AXA EUR Konta 6,7 % a u AXA CZK Konta 8,5 % a byly hlavním zdrojem záporné výkonnosti. Následně byly u obou fondů navýšeny podíly státních dluhopisů. Současné situace postupně a opatrně využíváme k nákupům krátkodobých dluhopisů investičního stupně ratingu, které se i v EUR po dlouhé době dostaly do kladných hodnot. Oba fondy disponují okamžitou likviditou na úrovni 40-50 % portfolia, dále pak průběžně maturujícími depozity a krátkodobými dluhopisy. Po uklidnění největšího napětí plánujeme do portfolia opět nakoupit v březnu odprodané strategie, které dlouhodobě pozitivně přispívaly k výkonnosti obou fondů.

Následující měsíc až dva nicméně předpokládáme na trzích pokračující nejistotu a je tak nutno dále počítat s volatilitou v řádech několika bodů oběma směry. Masivní opatření centrálních bank, dodávající do dluhového sektoru likviditu, však výhledově podobně jako v minulosti přinesou na dluhopisové trhy opět uklidnění a zúžení rizikových přirážek, což bude mít na výkonnost fondů pozitivní vliv.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument není nabídkou ke koupi ani investičním doporučením a má pouze informativní charakter. Obsažené informace vyjadřují názor společnosti na současnou situaci a mohou v čase podléhat změně. Společnost nenese zodpovědnost za případné investice uskutečněné na základě informací v něm obsažených a jejich výsledky. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Před investováním doporučujeme kontaktovat finančního poradce, dále se prosím důkladně seznamte se statuty fondů, sděleními klíčových informací fondů a dalšími dokumenty, které jsou k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách www.axainvestice.cz

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com