DOPORUČENÍ pro klienty AXA postižené vichřicí/tornádem

Chráníme to nejcennější, co máte, a v těžkých chvílích jsme s vámi. Přinášíme vám praktické rady, jak postupovat při vzniku škody. Vichřice případně i tornádo, je standardní součástí pojištění majetku a pokud máte sjednanou pojistnou smlouvu na dům či domácnost pro riziko vichřice, pojistnou událost můžete nahlásit. Součástí pojištění domova jsou i asistenční služby v případě škody, které jsou dostupné 24 hod denně/7 dní v týdnu.
 

Jak správně postupovat při škodě způsobenou vichřicí nebo tornádem

 • Sledujte sdělovací prostředky a místní orgány, je-li to možné. Sledujte lokální web a sociální média Vaší obce. Dbejte na ochranu zdraví a pokud možno i materiálních hodnot. Bezpečnost lidí je prvořadá!
 • Uposlechněte pokynů a doporučení vydaných jak centrálně, tak na místní úrovni.
 • Ujasněte si, zda máte dostupné důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě. Rovněž tak doklady o pořízení větších zařizovacích předmětů, elektroniky apod. Je-li to možné a bezpečné, připravte si je.
 • Snažte se minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je to v dané situaci bezpečné.
 • V případě zatopení změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu.
 • Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody, a to co nejdříve.

Jak správně postupovat po škodě

 • Jakmile živel opadne, zabezpečte co nejrychleji zajištění objektu a jeho okolí, dovoluje-li to situace. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy.
 • Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora.
 • Pokud je nezbytné některé předměty z vážných důvodů zlikvidovat před prohlídkou technikem pojišťovny, je potřeba pořídit podrobnou fotodokumentaci jejich stavu po živelné události.
 • Nahlaste škodu AXA pojišťovně.

Jak hlásit škodu

 • Pro hlášení škod jsme k dispozici 24 hodin denně
 • Přednostně využijte on-line formulář pro nahlášení škody na webu AXA pojišťovny:
  majetkové škody nebo škody na vozidlech: NÁHLASIT ŠKODU
  Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat.
 • Škodní hlášení je také možné poslat e-mailem na pojistne.udalosti@axa-assistance.cz
 • Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou – formulář najdete rovněž na webu AXA pojišťovny:
 • AXA pojišťovnu lze pro nahlášení škody kontaktovat i na lince 292 292 292. Pro telefonát si připravte následující podklady: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa, apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody. Počítejte však s tím, že vzhledem k rozsahu škod můžete na spojení s operátorem na lince čekat i několik minut.
 • K soupisu poškozených a zničených věcí si připravte fotodokumentaci. U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před škodnou událostí, včetně zásob na skladě.
 • Vyžaduje-li to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte ihned AXA pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Do žádosti napište číslo účtu, kam lze peníze poslat.
 • Dbejte pokynů, které dostanete od pracovníka pojišťovny při prohlídce škody případně při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.

Jak probíhá likvidace škody

 • Po oznámení škodní události je klientovi registrace škody potvrzena e-mailem nebo dopisem.
 • Dle typu a rozsahu škody je buď dohodnuta prohlídka škody na místě, anebo klient obdrží dopis s vyžádáním dokumentů. Škodní událost může být řešena i kombinací postupů.
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.
 • Klient je informován o ukončení likvidace škodní události a je mu sdělena výše pojistného plnění a způsob provedení jeho výplaty (na účet, složenkou).
 

Přejeme vám mnoho sil při řešení důsledků kalamity.

Vaše AXA pojišťovna

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie