COVID-19
Otázky a odpovědi pro naše klienty

  • VIDEO – odpovědi k nejdůležitějším otázkám přímo od našich představitelů
  • Informace týkající se diagnózy COVID-19 související s vaším pojištěním
  • Informace týkající se nahlášení pojistné události

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Životní a úrazové pojištění | COVID-19

Přinášíme vám odpovědi od expertů z AXA na nejčastější dotazy našich klientů, které souvisí s tématem nového korona viru. Podívejte se na naše videa, která vám poskytnou důležité informace.

Jaké jsou základní příznaky a jak se chránit před onemocněním COVID-19?
Jana, naše klientka, má obavy z onemocnění COVID-19. Kryje životní pojištění AXA tuto diagnózu?

Obavy Jany z nakažení koronavirem chápeme a toto je momentálně nejčastější otázka, na kterou se naši klienti ptají. Zatímco některé pojišťovny mají pandemii ve výlukách, životní pojištění AXA kryje onemocnění COVID-19 v plném rozsahu, který má Jana dohodnutý v pojistné smlouvě, a to v případě hospitalizace, pracovní neschopnosti, nebo úmrtí.


Náš klient David se ptá na karanténu. Vztahuje se na ni naše životní pojištění?

Je rozdíl mezi karanténou bez prokázané diagnózy, která není předmětem pojištění, a karanténou z důvodu koronavirového onemocnění. Na tu se samozřejmě naše životní pojištění vztahuje a onemocnění COVID-19 kryje v plném rozsahu, který má David dohodnutý v pojistné smlouvě, a to v případě hospitalizace, pracovní neschopnosti, nebo úmrtí.


Jirku zajímá, jak by měl postupovat při hlášení pojistné události, pokud se u něj prokázalo onemocnění COVID-19.

Mrzí nás, že se Jirka potýká se zdravotními potížemi a doufáme, že bude co nejdříve opět zdravý. Pokud mu byla potvrzena diagnóza onemocněním COVID-19, AXA mu poskytne zrychlené pojistné plnění. Pojistnou událost – pracovní neschopnost/hospitalizaci – v jeho případě posoudíme na základě potvrzení o pracovní neschopnosti, na kterém bude lékařem uvedena daná diagnóza. Lékařskou zprávu může Jirka doložit zpětně. Například přes naší aplikaci E-podatelna. V případě, že chce Jirka vyřídit pojistnou událost co nejdříve, měl by ji nahlásit ONLINE.


Může Martin, kterému diagnostikovali onemocnění COVID-19, požádat o vyplacení zálohy na pojistné plnění?

Ano, může. Zálohu na pojistné plnění Martinovi vyplatíme na základně vlastnoručně napsané a podepsané žádosti o zálohu na pojistné plnění, potvrzení o pracovní neschopnosti kvůli diagnóze COVID-19 a potvrzení o předběžném trvání pracovní neschopnosti. Při žádosti o zálohu na pojistné plnění nebude AXA od pana Martina požadovat lékařskou zprávu. Tu může doložit zpětně, například přes naší aplikaci E-podatelna, přes kterou je možné zaslat i žádost o zálohu na pojistné plnění.

Naše klientka Klára se ocitla v preventivní karanténě. Zajímá ji, zda v takovém případě může využívat asistenční služby na nákup základních potravin.

Asistenční služby je možné využít pouze v případě nemoci nebo úrazu. Preventivní karanténa bez potvrzené diagnózy není předmětem pojištění, proto Klára nemůže využít asistenční služby na nákup základních potravin.

Jakub přišel o práci. Zajímá ho, zda může požádat o přerušení plateb životního pojištění.

Nelehká situace Jakuba nás opravdu mrzí. V případě životního pojištění bohužel nelze platby přerušit. Jakub nám může zaslat individuální žádost, na základě které mu výšku pojistného můžeme snížit. A to tím, že upravíme rozsah pojistné ochrany anebo snížíme investiční složku jeho životního pojištění. Každou žádost posuzujeme individuálně podle typu pojištění s možností snížení minimálního pojistného pod stanovené limity. Pokud by Jakub přerušil platby pojistného, mohl by tak způsobit zánik svojí pojistné ochrany a tím i zánik svojí pojistné smlouvy.

Navzdory náročné situaci by měl Jakub pamatovat na to, že zejména v této době je nezbytné mít vhodné pojištění, které by ho chránilo před mnohem hůře zvládnutelnými finančními důsledky v případě újmy na zdraví, majetku nebo odpovědnosti.

Má Jakub v takové situaci možnost požádat alespoň o odklad plateb pojistného? Jaký postup ho čeká v případě jeho neuhrazení?

Pokud Jakub očekává zpoždění plateb svého pojistného, může nás požádat o oddálení upomínkového procesu až o 3 měsíce. Udělat tak může na základě individuální žádosti. V případě, že tak neučiní, bude následovat standardní upomínkový proces.

Podepsanou žádost nám může Jakub zaslat přes aplikaci E-podatelna ze své emailové adresy, která je evidována také v žádosti o pojištění a určená je ke komunikaci s AXA.

Našemu klientovi Dominikovi zaměstnavatel pozastavil příspěvky na životní pojištění. Jak by měl v takovém případě postupovat?

Je nutné, aby nám Dominik zaslal individuální žádost, na základě které, je možné příspěvky zaměstnavatele z pojistné smlouvy odebrat.

Evu vystrašila situace kolem koronaviru a chtěla by být do budoucna pojištěná v pojišťovně AXA. Jaká je čekací doba v případě uzavření nového pojištění?

Eva udělala zodpovědné rozhodnutí. V případě, že se nyní rozhodne uzavřít pojistnou smlouvu, čeká ji v případě pracovní neschopnosti nebo hospitalizace standartní tříměsíční čekací doba. Čekací dobu nelze zkrátit.

Michal potřebuje spolu s hlášením pojistné události zaslat i zdravotní dokumentaci. Lékař však přijímá pouze urgentní pacienty. Jak má postupovat?

Michala zcela chápeme, protože i v aktuální situaci dochází k pojistným událostem, které nesouvisí s onemocněním COVID-19. Pokud potřebuje k hlášení pojistné události doložit i lékařské zprávy se zdravotní dokumentací, může požádat svého lékaře telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu o zaslání naskenovaných dokumentů, které AXA plně akceptuje. V případě, že se Michalovi nepodaří získat požadovanou dokumentaci ani tímto způsobem, může nás kontaktovat a společně jistě najdeme řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

Josefovi jsme pojistné plnění/odkupné zaslali poštou. Chtěl by jej však poslat na bankovní účet. Jak by měl postupovat?

Je potřeba, aby nám Josef zaslal novou žádost a počkal až pošta pojistné plnění/odkupné vrátí pojišťovně. Následně mu pojistné plnění zašleme na bankovní účet, který nám uvede v žádosti.

Náš klient Marek potřebuje ověřit podpis na smlouvě svého životního pojištění. Jak by měl postupovat?

Pokud byla Markova pojistná smlouva uzavřená způsobem Souhlasu s elektronickou komunikací, umožňujeme tento Souhlas podepsat elektronickým certifikátem. Marek nemusí nic tisknout ani skenovat, všechno probíhá online. V případě, že není možné podepsat souhlas s elektronickou komunikací elektronickým certifikátem, Marek ho může zaslat do AXA podepsaný jako sken přes aplikaci E-podatelna

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie