Někdy se i při té největší snaze o správný životní styl objeví zdravotní problém. Pokud jde o dočasný stav, už za pár týdnů či měsíců si člověk na těžkosti s ním spojené ani nevzpomene. Dlouhodobá či trvalá pracovní neschopnost však mění celý dosavadní život. Často se zvyšují náklady na zdravotní péči, ale příjem se naopak sníží. To může způsobit napětí i ve vztazích či pocit viny u člena rodiny, který už není schopen vydělávat. Zejména pokud jsou v rodině děti nebo nesplacená hypotéka či jiné půjčky, situace se může zkomplikovat.

Kolik můžete čekat od státu?

Když se zdravotní stav dlouhodobě nezlepšuje, je třeba se zamyslet nad budoucností. Pokud člověku podle lékaře poklesla pracovní schopnost o více než 40 %, může zažádat o invalidní důchod. Invalidních důchodců je v České republice přes 427 tisíc. Přestože si lidé invaliditu často spojují hlavně s nehodami a úrazy, ve skutečnosti představují jen malé procento jejích příčin. Nejčastějšími důvody jsou různé nemoci, například nádorová onemocnění či psychické poruchy. Ty se bohužel stále častěji objevují již v nižším věku. Proto již nejsou výjimkou ani čtyřicetiletí invalidní důchodci. Stát jim samozřejmě do jisté míry pomůže, nejde však o závratné částky. Průměrná výše měsíčního invalidního důchodu je u člověka s poklesem pracovní schopnosti o více než 70 % cca 10 401 Kč. Životní standard se někdy velmi výrazně sníží, a to není nic příjemného. Proto je vhodné popřemýšlet nad určitou záchrannou sítí, která zmírní poměrně tvrdý dopad.

Pojištění například za 236 Kč měsíčně

Řešením, které nezatíží váš rodinný rozpočet, je pojištění pro případ invalidity – InPLUS. Jeho výše je přijatelná, například pro 30letého pojistníka se pohybuje na úrovni 236 Kč měsíčně, pokud si nastaví měsíční dávku, kterou bude v případě invalidity dostávat, ve výši 6 000 Kč. Při pojištění online si můžete zvolit měsíční dávky ve výši 3 000, 6 000, nebo 9 000 Kč. Díky těmto částkám se nemusíte tolik omezovat a pokryjete alespoň část svých běžných výdajů. Spolu s důchodem od státu tak máte možnost slušně žít.

Jak to funguje?

Pojištění kryje invaliditu s poklesem pracovní schopnosti o více než 70 % následkem vybraných civilizačních onemocnění, mezi které patří srdečně-cévní onemocnění, nádorová onemocnění nebo neurologické onemocnění včetně Alzheimerovy choroby. Pokud vám zmíněné potíže podle odborníka znemožní pracovat, nemusíte čekat na přiznání invalidního důchodu Českou správou sociálního zabezpečení. Pojišťovna AXA začne vyplácet danou částku již na základě zprávy od posudkového lékaře. Pokud nemáte finanční rezervu a peníze okamžitě potřebujete na běžné výdaje, jde o velký benefit. Mnoho lidí, kteří se nevyznají v byrokracii a úředních postupech, také ocení nonstop asistenční službu. Poradí vám, kde je třeba podat jaký tiskopis či potvrzení a v případě zájmu také zprostředkuje rady v záležitostech rodinného práva či pracovně-právních vztahů nebo konzultaci s psychoterapeutem.

[Error loading the control 'wRBB', check event log for more details]

Datum aktualizace: 19.08.2019