Analýza

Jakou budoucnost má pojištění řidiče v automatizovaném světě?

Pojistné za pojištění vozidel se aktuálně vypočítává na základě charakteristiky řidiče a vozidla. Ve světě zítřka budou lidé zřejmě cestovat v autech bez řidiče… jaká je tedy budoucnost pojištění vozidel?

To je otázka, kterou si klade Warren Buffett, generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway a majitel několika pojišťovnických skupin. A má k tomu dobrý důvod, neboť díky autonomním autům by nehodovost do roku 2040 mohla klesnout o 93 % a v souladu s tím možná spadne i cena pojistných smluv (zdroj: KPMG). David Zuby, viceprezident pojišťovacího institutu pro bezpečnost na silnicích (Insurance Institute for Highway Safety) již uvádí, že „vozidla vybavená systémy předcházení kolizím mají nehodovost o 7–15 % nižší než ostatní vozidla“.

A má k tomu dobrý důvod, neboť díky autonomním autům by nehodovost do roku 2040 mohla klesnout o 93 % a v souladu s tím možná spadne i cena pojistných smluv.

analyza obrazok

Graf: Accident frequency per vehicle by year (baseline scenario) – Frekvence nehod na vozidlo podle roku (základní scénář)
Incidents per vehicle – Nehody na vozidlo
Average incidents per vehicle – Průměr nehod na vozidlo
Source: KPMG LLP actuarial analysis – Zdroj: pojistně matematická analýza KPMG LLP

Přechodu k autonomním automobilům navíc mohou pomoct platformy pro sdílení vozidel, jako je Uber, BlaBlaCar a Autolib, jelikož díky nim budou mít lidé menší potřebu kupovat si své vlastní auto. Šéf společnosti Uber Travis Kalanick určil jasnou strategii pro rok 2014: „Dnes platíte nejen za auto, ale také za jeho řidiče. Ale už to není pravidlem (pozn.: díky samořízeným automobilům), využít služeb Uberu bude levnější, než mít vlastní auto.“ Společnost Uber nedávno otevřela výzkumné centrum pro robotiku a mapování při univerzitě Carnegie Mellon v americkém Pittsburghu s cílem konstruovat vlastní autonomní vozy.

Ačkoli tato nezvratná a definitivní vize ještě nebyla přijata, auta před sebou mají minimálně období zásadní transformace, jak společnost AXA předpokládala ve svých studiích zaměřených právě na tuto výhledovou problematiku.

Data – nové černé zlato

V první fázi auta samozřejmě nebudou úplně autonomní. V reálu výrobci vylepšili standardní automatické kontroly: systém automatického brzdění při zjištění překážky, automatickou rychlost na dálnicích, parkovacího asistenta atd. Toto přechodové období podporuje rozvoj nových pojistných modelů založených na výměně údajů mezi vozidlem, infrastrukturou a vestavěnými službami (jako např. palubní GPS), přičemž analýza těchto informací pomáhá individualizovat riziko.

Stále přesnější analýza údajů o řízení (zrychlení, očekávání) a prostředí (silnice, událost) vede ke snížení behaviorálních rizik a také k mnohem menšímu dopadu rizik vyplývajících z okolností. V konečném důsledku z toho mají prospěch jednotliví pojištění, neboť se tak snižují jejich náklady a mohou využívat nové postupy, jako je sdílení vozidel. (Bruno Aidan - Laboratoř pro inovaci dat společnosti AXA)

Pokud dojde k nehodě, různé typy shromážděných údajů nám navíc pomáhají lépe pochopit příčiny, a tak odhalit a napravit nedostatky nebo slabiny a vyrábět stále bezpečnější vozidla.

Až nastane rok 2040 a 70 % nových vozidel už začne na silnicích jezdit bez řidiče (zdroj: workshop BNP Paribas), bude potřeba najít způsob, jak „zajistit koexistenci dlouhého přechodového období konvenčních vozidel, motocyklů a chodců atd. s robotizovanými auty, což povede k řešení vleklých a komplikovaných pojistných událostí. (Helen Chauveau - ředitelka pro oblast vznikajících rizik ve společnosti AXA)

Jelikož pojištění vozidel je oblastí, na niž výrobci vozidel cílí, je pravděpodobné, že ji nakonec sami zcela pokryjí. A protože lidé se pak stanou pouhými pasažéry, budou sjednávat osobní pojištění, které jim zajistí náhradu za zranění vzniklá v důsledku nehod nebo – v méně závažných případech – v důsledku zpoždění či zrušení vzniklého pochybením dopravce. Je také pravda, že řada pojistitelů prosazuje zavedení systému známého jako objektivní odpovědnost“.

Jednoduše řečeno, v rámci tohoto systému se oběti poskytne odškodnění a pojistitelé různých stran se poté dohodnou na určení odpovědnosti. (Hélène Chauveau - ředitelka pro oblast vznikajících rizik ve společnosti AXA)

Sdružené pojištění

Korelace údajů z vozidel a od souvisejících objektů bez ohledu na to, zda se nachází doma (detektory kouře nebo poplašný systém atd.) nebo zda je má u sebe konkrétní osoba (připojené hodiny nebo náramek), by pojišťovacím firmám mohla umožnit navržení uceleného programu (doprava, bydlení, zdraví), jenž by se neustále aktualizovat na základě vypočítaných rizik.

V oblasti pojišťovnictví budou údaje postupně získávat dominantní místo v celém procesu, sjednáním pojištění počínaje a odškodněním konče. To povede ke vzniku datových platforem hráčů v hodnotovém řetězci a k jejich vzájemné konkurenci. Tito hráči běží dvojí závod – o přístup k údajům, ale také o transparentnost a souhlas klientů. (Bruno Aïdan - Laboratoř pro inovaci dat společnosti AXA)

V oblasti pojišťovnictví budou údaje postupně získávat dominantní místo v celém procesu, sjednáním pojištění počínaje a odškodněním konče.

Pojistitelé a společnost jako celek mají zájem podporovat využívání těchto propojených technologií – v autě, doma nebo venku při běhání – jelikož tak lze obecně snížit rizika, která podstupujeme a kterým vystavujeme jiné.

Víc než jen pojištění...

Informace, které pojistitelé budou mít o pojištěných k dispozici, jim umožní překročit hranice tradičních činností a nabídnout služby nové a s přidanou hodnotou, jako např. vyhýbání se dopravním zácpám, příležitosti na síti (cestování s lidmi, kteří jsou duševně spřízněni), personalizovaná turistická doporučení (podle chuti, místa nebo počasí) atd. S cílem chránit jedince a jednat zcela transparentně, jak se od účastníků v tomto novém modelu společnosti požaduje, staví společnost AXA ochranu údajů do centra svého zkoumání trendů v pojišťovnictví, což pojištění rozhodně ocení – například preference použití funkce zeměpisné polohy na mobilním telefonu v případě služeb jako navádění, počasí, lokalizace v případě krádeže atd.

Pojištění by se tedy mohlo stát virtuálním společníkem, který na nás bude věrně dohlížet a bude připraven předvídat problémy, a pokud k nim dojde, tak zasáhnout.

Zákon vyžaduje, abychom měli své vozidlo vždy pod kontrolou, ale co se stane, až už nebudeme tím, kdo jej ovládá?

Autonomní vozidla mají způsobit revoluci na silnicích za 25 let, kdy bude 75 % aut jezdit bez řidičů (zdroj: IEEE). Aby byla autonomní, musí mít auta maximální připojení (přes GPS, propojení mezi vozidly a spojení se silniční infrastrukturou), a tato spojení s sebou nesou průvodní riziko nabourání do systémů...

Každopádně hackeři dálnic 21. století nebudou vypadat jako šílení muži (a ženy) z filmu Šílený Max pohupující se na konci tyče, aby skočili za volant, a přitom celou dobu mávají okovaným obuškem. Budou diskrétnější a budou jednat z povzdálí, schovaní za obrazovkou počítače.

Článek je přeloźen z originálu "Insuring the driver, the car and the algorithm"

[Error loading the control 'wRBB', check event log for more details]

Datum aktualizace: 15.02.2019