Odborníků na inovaci ze společnosti AXA, a nejen jich, jsme se zeptali, jak propojení předmětů, automatiPokud vám doma ve vaší nepřítomnosti najednou vypukne požár, bylo by samozřejmě nejlepší, kdyby jej uhasil automatický hasicí systém, případně zvědavý soused (bohužel obojí není moc pravděpodobné). Horší scénáře si raději nepředstavujme. V obou případech samozřejmě vznikne škoda.

To se ovšem brzy změní.

V propojené domácnosti totiž předměty a internet tvoří síť, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky tomu je váš domov bezpečnější a pohodlnější a lze jej snáze sledovat a řídit. Vzhledem k tomu, že AXA patří mezi vůdčí společnosti této revoluce, požádali jsme naše

Vzhledem k tomu, že AXA patří mezi vůdčí společnosti této revoluce, požádali jsme naše odborníky (ale nejen je) o názor, jak může tato složitá síť zařízení, platforem a technologií fungovat jako domácnost budoucnosti a jak tímto způsobem zajistit zlepšení v oblasti pojištění domácnosti. ace domácností a internet věcí (IoT) mění to, jak nahlížíme na domácnost a její pojištění.

Propojení prvků

Představte si, že zmíněný požár vypukne kvůli tomu, že jste v kuchyni nedopatřením nechali zapnutý plynový sporák. Pokud byste měli namísto běžného sporáku zařízení připojené k internetu, dostali byste od něj upozornění prostřednictvím příslušné aplikace a mohli byste je jít (případně běžet) domů vypnout.

Toto propojení vyžaduje pouze jediný protokol neboli „jazyk“ – společnou platformu pro sporák, internetový směrovač, aplikaci, chytrý telefon atd. Právě tento prvek je ovšem jedním z nejobtížnějších úkolů pro ty, kdo v oblasti propojených zařízení pracují.

Mezi tyto odborníky patří Luc Julia, viceprezident centra společnosti Samsung pro strategii a inovaci. Před nástupem do Samsungu byl jedním z původních pracovníků odpovědných za tvorbu virtuálního asistenta Siri společnosti Apple a o tom, jak zajistit, aby různé systémy a předměty harmonicky spolupracovaly, tedy bezpochyby něco ví.

Projekt, kterého se účastní, se nazývá SAMI (Samsung Architecture Multimodal Interactions) a jedná se o systém, který dokáže propojit různá zařízení a úspěšně sbírat všechny druhy dat, v reálném čase i historicky, z jakéhokoli zařízení, a to i data, která dosud neexistují.

Jak Luc Julia prokázal, systém SAMI je snadno ovladatelný a vysoce interoperabilní, a společnost AXA proto pozorně sleduje možnosti, jak by právě tento systém mohl v praxi pomoci k vytvoření propojené domácnosti. Koneckonců, propojená domácnost je bezpečnější, což mimo jiné znamená menší počet nehod (například požárů), nižší míru plnění a přesnější výpočet pojistného krytí, to vše díky toku dat od zákazníka přes zařízení k pojišťovně a zpět.

Dom

Vhodná ochrana domácnosti – již nyní

Lze ovšem sledovat a řídit předměty v propojené domácnosti tak, aby požár vůbec nevznikl?

YVES CASEAU
GROUP DIGITAL & INNOVATION DIRECTOR
Vedoucí digitální agentury společnosti AXA Yves Caseau, který se v letošním roce mimo jiné účastnil veletrhu Consumer Electronics Show (CES), kde vyhledával zajímavé inovace, jež by společnosti AXA pomohly zajistit lepších výsledků v oblasti propojení domácnosti, vysvětluje, proč je toto téma důležité:

„V digitálním světě platí, že pro vytvoření trvalého vztahu se zákazníky nelze jen prodávat pojistky a řešit pojistné události. Je nutné se na svět dívat očima zákazníků a nabízet jim mnohem více: prevenci, ochranu a pomoc. Máme-li tohoto cíle dosáhnout relevantním způsobem a tak, abychom zároveň poskytovali určitou hodnotu, je nutné využívat propojené předměty a rozsáhlé objemy dat (big data) pro produkty a služby na míru, které jsou navíc kontextualizovány... Vždy tedy nabízet optimální řešení pro danou chvíli.“

Na veletrhu CES 2016 jej nejvíce nadchly systémy pro zpracování přirozeného jazyka, mezi něž patří například Echo společnosti Amazon (spotřebitelský název zní Alexa), bezdrátové hlasové zařízení o výšce 23,5 cm, které umožňuje ovládat zařízení nejrůznějších značek pro inteligentní domácnost, a to na různých platformách. Takovýto systém pak působí jako centralizovaný uzel domácnosti (i „ekosystému“ pojištění domácnosti) a v každé chvíli poskytuje optimální informace, instrukce a služby.

Hlasem aktivovaný systém Echo by mohl v uvedeném příkladu požáru rychle zabránit – fungoval by totiž jako monitorovací uzel, který umožňuje domácnost vzdáleně „sledovat“ a zároveň aktivovat senzory, kamery i detektory kouře a kvality vzduchu koordinovaným způsobem, a odhalit tudíž veškeré anomálie, například oheň.

Systém by také byl bránou služeb pro domácnost jako AXA Assistance. Nabízel by neustálé přímé komunikační spojení mezi domácnostmi zákazníků a operátory, a představoval tak jakýsi vzdálený monitorovací systém, který aktivně i pasivně shromažďuje data pro budoucí analýzu a který rovněž vyšle do dané domácnosti konkrétní osobu, aby v případě zjištěných anomálií podnikla příslušné kroky. Lze si tak snadno představit, že u domácností chráněných těmito funkcemi bude míra vypláceného pojistného plnění nižší než u domácností, které takto chráněny nejsou.

Přečtete si víceo Domácnosti budúoucnosti a jejich pojištění v článku Domácnosti budoucnosti a jejich pojištění / část 2

Článek je preložen z originálu "The Home (Insurance) of The Future"

[Error loading the control 'wRBB', check event log for more details]

Datum aktualizace: 23.10.2019